Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

 

 

 

 


 

Særudstilling: Historien i kornet 

            
Lørdag den 15. oktober 2016 – mandag den 17. april 2017 

 

Museets nye, store særudstilling handler om luftfotoarkæologi og viser resultater fra projektet Fortiden set fra himlen – Luftfotoarkæologi i Danmark, som har haft til huse på Holstebro Museum siden 2009. Når luftfotoarkæologerne om sommeren flyver over en gul kornmark, kan de i gode somre se de grønne spor efter jernalderbøndernes langhuse, brøndene på gårdspladserne og hegnene, der omgav gårdene. Historien står skrevet i kornet og bliver nærværende. Nogle gange er det nærmest som om, de mennesker, der boede her engang for mange hundrede år siden – ja, ofte flere tusinde år siden – stadig er usynligt til stede i landskabet. Det er denne usynlige historie, der åbenbares for os alle i den nye udstilling ”Historien i kornet”. 

 

Med masser af flotte luftfotos og digitale hjælpemidler videregiver luftfotoarkæologerne fascinationen af at kunne se gennem jorden og frembringe en mængde nye historier om fortiden, der ligger gemt ude i landskabet. De besøgende får selv mulighed for at bygge på modeller og tage aktiv del i udstillingen. Vi håber på, at man vil gå hjem med glæden over historien i jorden, og forståelsen for, at den ikke bliver liggende, hvis vi ikke passer på den.

 

 

 


 

 


Den store museumsjulekalender

Tirsdag den 22. november – fredag den 30. december 2016

Museets ansatte har igen været rundt i museernes gemmer og fundet ting og gode historier til julekalenderen. Fra den 22. november åbner vi hver dag undtagen mandag en ny låge i kalenderen.

 

Det bliver spændende at se, hvilken genstand og historie, der gemmer sig bag dagens låge. Historierne er næppe sande, men de handler om jul. Kom ned på museet og se genstandene, læs historierne og kom i julehumør. Låge 24 åbnes den 18. december.

 

Museets café er naturligvis også i julehumør, og der kan købes gløgg og æbleskiver.

 

Læs også kalenderhistorierne her!

 


 

Særudstilling: En hverdag på trods  

Kan ses frem til 17. april 2017

 

I anledning af 70-året for Danmarks befrielse nyopstiller Holstebro Museum sin 20 år gamle besættelsestidsudstilling. Det bliver en udstilling med vægt på dagligdagen i de fem besættelsesår, men også med plads til frihedskæmpere og østfrontfrivillige.

 

Udstillingens første tema bliver den 9. april, hvor mørket på alle måder sænkede sig over den vestjyske købstad. Konsekvenserne for holstebroernes dagligdag i form af ressourcemangel og indskrænkede friheder skildres i det næste store tema. Historien om de lokale modstandsfolk og de, der valgte at kæmpe på tysk side, får deres betydelige plads i denne historie om ”de fem mørke år”, som historikerne de senere år har fået et mere nuanceret syn på.

 

Den personlige vinkel giver vi udstillingen ved at lade citater fra Ane Marie Nedergaard, enke efter kordegn Nedergaard, kommentere udviklingen, som hun gjorde i virkeligheden i en lang række breve til sønnen Harald i de fem besættelsesår. Hun boede centralt på Kirkepladsen, hvorfra hun fulgte med i alt i disse fem år. Det sidste store tema i udstillingen er befrielsen den 5. maj 1945 og dens følger på lokalt plan.

 

Med enkle midler vil vi visualisere en tid, mange stadig erindrer som noget særligt. Målet er at skabe indsigt i det selvfølgelige, men også forståelse for besættelsestidens dilemmaer, der stadig kan være relevante at drøfte i det moderne Danmark. Mikrohistorie bliver i denne udstilling til verdenshistorie.

Udstillingen tager udgangspunkt i Michael Christensens bog "En hverdag på trods. Holstebro gennem besættelsen 1940-1945".

 

Bogen kan købes i museumsbutikken og via vores webshop. Bogen koster 299 kr.

 


 

 


 


Bemærk: Våbenudstillingen er lukket. Der foregår i øjeblikket en gennemgang af samlingen med henblik på lovliggørelse i forhold til den nye våbenlov.

 


Middelalderborge i Region Midtjylland

 

Region Midtjyllands ti kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar har besluttet i fællesskab at bringe middelalderborgene frem i lyset. Derfor er de gået sammen om det storstilede, fagligt baserede formidlingsprojekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.

 

Projektet, der er enestående i Danmark, samler de statsanerkendte, kulturhistoriske museer på tværs af regionen i et nyskabende, kvalificerende og udviklende samarbejde om udforskningen og formidlingen af regionens middelalderlige borge.

 

Gå videre til projektets hjemmeside her!

 


Myter og sagn i Holstebro Kommune

I forbindelse med danmarkshistoriens største spejderlejr i 2012 var der en række unge fortællere, som lavede små film og genfortalte sagn og myter fra Holstebro og omegn.

 

Filmene er lavet af elever på Dansk TalentAkademi.

 

Se deres film på youtube her!

 

 

 

 

Copyright Sune Elskær, Kulturstyrelsen

 


Holstebro Museum


-  er en del af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.


-  er en forskningsbaseret formidlingsinstitution og


-  et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk og nyere tids ansvar. Det arkæologiske ansvarsområde dækker      

    Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.  Indenfor nyere tid dækker museet Holstebro Kommune.


-  varetager, efter aftale med Kulturstyrelsen, tilsynet med de fredede fortidsminder i Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Ringkøbing-

   Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner.


-  har tilknyttet de to lokalhistoriske arkiver i hhv. Holstebro og i Vinderup.

 


Vision

Vi finder os i fortiden 


Mission

At gøre vores kommune kendt som et sted, der udvikler sig ved at være åben for omverden – til inspiration for os selv og andre ved at formidle ny viden fra de tidligste tider til nu og at etablere et forskningscenter i et internationalt netværk og at lave eksperimenterende udstilling.

 


 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

Museets nye, store særudstilling handler om luftfotoarkæologi
– et vindue til fortiden

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 23744866


 

Entré

 

Voksne 75 kr.

Børn under 18 år gratis.

Onsdag aften i perioden 1/10 - 31/3

gratis på Holstebro Museum.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


1/7 - 31/8 
Tirsdag-søndag kl. 11.00-17.00

 

1/9 - 30/6 
Tirsdag-fredag kl. 12.00-16.00
Weekend/helligdage kl.11.00-17.00
 
1/10 - 31/3
Tillige onsdag kl. 19.00-21.30
 

Lukket 19/12-26/12 og 31/12-2/1

 

Vinterferie (uge 7) 
Mandag-fredag kl.12.00-16.00