Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

 

 

 

 


 

Særudstilling: Der er kun én Maren - kvinde på kærre 1966-2016

Torsdag den 10. marts – søndag den 14. august 2016

Den 10. marts er det 50 år siden, at Alberto Giacomettis skulptur ”Kvinde på kærre” kom til Holstebro.

 

Som Maren å æ Woun blev ’hun’ først mødt med skepsis. Men efterhånden, som skepsis blev afløst af stolthed og respekt, fik Maren skulpturen sit eget liv i Holstebro.

 

Udstillingen "Der er kun én Maren" viser eksempler på hvordan - fra hverdag til fest og i kopi og kærlighed.

 


 

Særudstilling: En hverdag på trods  

Kan ses hele 2016

 

I anledning af 70-året for Danmarks befrielse nyopstiller Holstebro Museum sin 20 år gamle besættelsestidsudstilling. Det bliver en udstilling med vægt på dagligdagen i de fem besættelsesår, men også med plads til frihedskæmpere og østfrontfrivillige.

 

Udstillingens første tema bliver den 9. april, hvor mørket på alle måder sænkede sig over den vestjyske købstad. Konsekvenserne for holstebroernes dagligdag i form af ressourcemangel og indskrænkede friheder skildres i det næste store tema. Historien om de lokale modstandsfolk og de, der valgte at kæmpe på tysk side, får deres betydelige plads i denne historie om ”de fem mørke år”, som historikerne de senere år har fået et mere nuanceret syn på.

 

Den personlige vinkel giver vi udstillingen ved at lade citater fra Ane Marie Nedergaard, enke efter kordegn Nedergaard, kommentere udviklingen, som hun gjorde i virkeligheden i en lang række breve til sønnen Harald i de fem besættelsesår. Hun boede centralt på Kirkepladsen, hvorfra hun fulgte med i alt i disse fem år. Det sidste store tema i udstillingen er befrielsen den 5. maj 1945 og dens følger på lokalt plan.

 

Med enkle midler vil vi visualisere en tid, mange stadig erindrer som noget særligt. Målet er at skabe indsigt i det selvfølgelige, men også forståelse for besættelsestidens dilemmaer, der stadig kan være relevante at drøfte i det moderne Danmark. Mikrohistorie bliver i denne udstilling til verdenshistorie.

Udstillingen tager udgangspunkt i Michael Christensens bog "En hverdag på trods. Holstebro gennem besættelsen 1940-1945".

 

Bogen kan købes i museumsbutikken og via vores webshop. Bogen koster 299 kr.

 


 

Særudstilling: Første år med motorvejsudgravningerne 

Kan ses frem til søndag den 14. august 2016

 

Holstebro Museum vil i 2016 løbende præsentere nye fund fra motorvejsudgravningerne.

 

Museets arkæologiske undersøgelser forud for den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro er det absolut største arkæologiske projekt i museets historie. Det er et projekt, som i tid kommer til at strække sig over flere års undersøgelser, hvor 20,5 km motorvejsstrækning med mere end 300 ha berørt jord er blevet systematisk undersøgt af arkæologer.


De nye undersøgelser er med til at belyse egnen omkring Holstebro i fortiden, og undersøgelserne har givet museet en unik lejlighed til at undersøge dele af vores område, hvor vi aldrig før har haft en spade i jorden

 


 


Bemærk: Våbenudstillingen er lukket. Der foregår i øjeblikket en gennemgang af samlingen med henblik på lovliggørelse i forhold til den nye våbenlov.

 


Middelalderborge i Region Midtjylland

 

Region Midtjyllands ti kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar har besluttet i fællesskab at bringe middelalderborgene frem i lyset. Derfor er de gået sammen om det storstilede, fagligt baserede formidlingsprojekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland”.

 

Projektet, der er enestående i Danmark, samler de statsanerkendte, kulturhistoriske museer på tværs af regionen i et nyskabende, kvalificerende og udviklende samarbejde om udforskningen og formidlingen af regionens middelalderlige borge.

 

Gå videre til projektets hjemmeside her!

 


Myter og sagn i Holstebro Kommune

I forbindelse med danmarkshistoriens største spejderlejr i 2012 var der en række unge fortællere, som lavede små film og genfortalte sagn og myter fra Holstebro og omegn.

 

Filmene er lavet af elever på Dansk TalentAkademi.

 

Se deres film på youtube her!

 

 

 

 

Copyright Sune Elskær, Kulturstyrelsen

 


Holstebro Museum


-  er en del af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.


-  er en forskningsbaseret formidlingsinstitution og


-  et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk og nyere tids ansvar. Det arkæologiske ansvarsområde dækker      

    Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.  Indenfor nyere tid dækker museet Holstebro Kommune.


-  varetager, efter aftale med Kulturstyrelsen, tilsynet med de fredede fortidsminder i Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Ringkøbing-

   Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner.


-  har tilknyttet de to lokalhistoriske arkiver i hhv. Holstebro og i Vinderup.

 


Vision

Vi finder os i fortiden 


Mission

At gøre vores kommune kendt som et sted, der udvikler sig ved at være åben for omverden – til inspiration for os selv og andre ved at formidle ny viden fra de tidligste tider til nu og at etablere et forskningscenter i et internationalt netværk og at lave eksperimenterende udstilling.

 


 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 23744866


 

Entré

 

Voksne 75 kr.

Børn under 18 år gratis.

Onsdag aften i perioden 1/10 - 31/3

gratis på Holstebro Museum.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


1/7 - 31/8 
Tirsdag-søndag kl. 11.00-17.00

 

1/9 - 30/6 
Tirsdag-fredag kl. 12.00-16.00
Weekend/helligdage kl.11.00-17.00
 
1/10 - 31/3
Tillige onsdag kl. 19.00-21.30
 

Lukket 19/12-26/12

 

Vinterferie (uge 7) 
Mandag-fredag kl.12.00-16.00