Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Foredrag: Reformationens vugge i Viborg

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.30
Reformationens vugge i Viborg    
Udgravninger af den middelalderlige Sct. Hans kirke og kirkegård  
v/ Lars Agersnap, museumsinspektør, Viborg Museum

Forud for renoveringen af Nytorv i Viborg blev der i 2015-16 foretaget undersøgelser af Sct. Hans kirke og kirkegård, der blev nedlagt i 1529 og pladsen omdannet til torv i 1584. Udgravningen afdækkede blandt andet begravelser i hundredevis og fundamenterne til en romansk kirke nordligst på torvet, hvortil var føjet et tårn mod vest og hvælv i skib og kor. Hermed dokumenteres en ganske anden grundplan end den tvivlsomme kirkebygning, som murermester Gullev tegnede i1886 på basis af sine iagttagelser ved renoveringen af torvet i 1832.

Sct. Hans kirke og Viborg var hovedcenter for Reformationen i Danmark. Det var netop i denne kirke, at Reformationens førstemand, Hans Tausen så tidligt som i 1526 holdt sine lutherske prædikener for en stadigt voksende tilhørerskare af viborgensere, indtil pladsmangel året efter tvang dem ud på kirkegården og senere ind i gråbrødrenes kirke.

 HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og Esben Graugaard, begge Holstebro Museum

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.