En vej til fortiden

Forud for anlæggelsen af den nye motorvej foretog museet omfattende udgravninger på det flere hundrede hektar store, berørte areal. Undervejs blev der udgravet tusindvis af stolpehuller fra hundredvis af huse samt flere grave og et enkelt større forsvarsanlæg. De udgravede spor stammer fra næsten hele oldtiden og middelalderen. Efterbearbejdningen af sporene har taget tid, men nu er vi nået så langt, at vi er klar til at præsentere nogle af resultaterne og samle op på den nye viden, de to års udgravning har givet.

Vi inviterer derfor til en bustur på og omkring motorvejen, hvor vi undervejs vil fortælle om, hvad der er fundet, og hvad de nye fund har betydet for vores forståelse af Holstebro-området i fortiden.

TIRSDAGSTURE I MAJ
Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.30

En vej til fortiden - Arkæologien ved motorvejsbyggeriet
Med museumsinspektørerne Astrid Skou Hansen og Martin Risvig, begge Holstebro Museum

For TIRSDAGSTURE I MAJ gælder følgende

Bussen afgår fra Holstebro Museum, Museumsvej 2B.

Afgangstiderne kan ses ved beskrivelsen af de enkelte ture, men bemærk at der er forskellige afgangstider.

På turene bliver der serveret en kop kaffe/te med hjemmebag. Vi er tilbage ved museet omkring kl. 22. 

Pris 125 kr. for medlemmer; 150 kr. for ikke-medlemmer.

Af hensyn til bussen og traktementet er tilmelding nødvendig til museet på info@holstebro-museum.dk  eller på tlf. 21 18 78 69. 

Tilmelding kan ske fra mandag den 7. januar 2019. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 29. april 2019. 

Ved udeblivelse eller afmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves det fulde beløb. Betaling foregår i bussen til museumsforeningens repræsentant
- husk aftalte penge.

Turene gennemføres ved min. 40 deltagere, og deltagerantallet er begrænset til 54 personer.