Invitation til bogudgivelse

Fredag den 20. september 2019 kl. 14.00 i Foredragssalen på Holstebro Museum.

Udgivelse af bogen Luftfotoarkæologi 2. Luftfotos, droner, laser og geofysik skrevet af Lis Helles Olesen, Esben Schlosser Mauritsen og Mathias Christiansen Broch.

Alle er velkomne til dette lille arrangement, hvor der vil være taler og lidt at spise og drikke.

Søren Sindbæk PhD Professor MSO, Aarhus Universitet vil holde en lille festtale for projektet og bogen.

Med masser af nye luftfotos får vi indblik i vore forfædres aktiviteter i landskabet, og ved brug af droner, laserscanning og geofysiske metoder vises, hvordan vi kan trænge endnu dybere ned i historien uden at sætte en skovl i jorden. 
Bogen, der er på 296 sider, markerer afslutningen på projektet Fortiden set fra Himlen - Luftfotoarkæologi i Danmark.

Prisen på bogen bliver 350 kr., men på denne dag kan man erhverve et eksemplar for 200 kr., eller man kan købe Luftfotoarkæologi 2 sammen med Luftfotoarkæologi i Danmark til 500 kr.