Omvisning i udstillingen Det eventyrlige Loft


Besættelsesårene har altid stået stærkt i danskernes erindring. Dette markerer vi også på museet med en udstilling, der fortæller om den hverdag som byens borgere stod over for med en besættelsesmagt på tætteste hold. Det blev til 5 år med mange begrænsninger, der både gjaldt handelsvarer og tyske beslaglæggelser af hoteller og skoler i byen til brug for soldater og flygtninge.

Med tid øgedes folkets utilfredshed med Værnemagten, men som i så mange provinsbyer, så opstod der også her en organiseret modstandsbevægelse, der forsøgte at tage kampen op mod Værnemagtens interesser og især dens håndlangere med sabotage. Men der var dog også en række lokale mænd fra Holstebro og omegn, der valgte den anden side ved at trække i en tysk uniform og kæmpe under Waffen SS.


Praktiske oplysninger: 
Søndag den 26. januar kl. 14.00

Varighed ca. 1 time. Det er gratis at deltage i omvisningen, når der er købt billet til museet.

Omvisning i udstillingen Det eventyrlige Loft
med researcher Michael Christensen , Holstebro Museum