Generalforsamling 

Generalforsamling 2019
Onsdag den 13. marts kl. 19.30 på Holstebro Museum
Den ordinære generalforsamling i Holstebro Museumsforening afholdes i år på det nye museum, i den nye foredragssal og cafe.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest otte dage før dennes afholdelse skriftligt fremsendes til bestyrelsen v/ formanden. Fremsættes forslag, ønskes det, at forslagsstiller er til stede ved generalforsamlingen.

Ved indgangen udleveres nummereret dagsorden og regnskab, på hvilke der ved kaffen trækkes lod om fine præmier.

Efter generalforsamlingen og kaffen vil museets medarbejdere vise billeder og fortælle nyt fra museets arbejdsmark.

Dagsorden og regnskab 2018

Referat fra generalforsamling 2018