Medlemsinformation

Som medlem af Holstebro Museumsforening får du mange fordele.

  • Gratis adgang med en ledsager til Holstebro Museum. 
  • Gratis adgang til foredrag og omvisninger.
  • Modtager hvert år i juni Holstebro Museums Årsskrift med artikler om byens og egnens historie.
  • Modtager to gange om året Holstebro Museums aktivitetsprogram.
  • Modtager en julegave i form af en af Holstebro Museums publikationer.
  • Bliver indbudt til at deltage i kulturhistoriske ture under kyndig ledelse af Holstebro Museums medarbejdere.
  • Bliver indbudt til åbning af udvalgte udstillinger på museet.

Som medlem er du med til at arbejde for udbredelsen af kendskabet til Holstebro Museum og styrke dets placering i lokalsamfundet.

Holstebro Museumsforening blev stiftet den 30. juni 1930 og har i dag ca. 600 medlemmer. 

Spørgsmål om medlemskab besvares på Holstebro Museum.

Tlf. 21 18 78 69 eller send en mail til sandie.nielsen@holstebro-museum.dk 

Et medlemskab af Holstebro Museumsforening koster kr. 275,- pr. år.
Betales via bankoverførsel til reg. 7600 kontonr. 4038279 Vestjysk bank, Holstebro.