top_jern

JernmændDen kommende udstilling er fortællingen om Birns Jernstøberi gennem 11 personer. Vi når gennem opstart, konsolidering og det moderne jernstøberi. Udstillingen kan ses fra efteråret 2019.

BIRN - en international fortælling om Danmarks største støberikoncern
Vald. Birn A/S er med ca. 500 ansatte Holstebros største private virksomhed. Birn er i dag Nordeuropas største jernstøberi med afdelinger i flere europæiske lande. Virksomhedens historiske profil er i kraft af Birn-familiens oprindelse i Mecklenburg international. Historien om Birn er den store fortælling om en købstad i Nordvestjylland i samspil med hele Nordvesteuropa.Historien - om kontinuitet og det der var før
Jernstøberier blev spydspidsen i de danske købstæders industrialisering. Faglærte formersvende anvendte og introducerede en teknologi udviklet i England og Tyskland i 1700-tallet. Ringkøbing amts første jernstøberi blev grundlagt i 1846 af kleinsmedemester Jens Holbek.

I kraft af sejladsmulighederne var netop Ringkøbing bedre placeret end Holstebro med hensyn til import af råstofferne jern, kul og cinders fra England og Skotland. I 1855 etablerede Holstebro-købmænd en havn ved ladepladsen Struer. Herefter begyndte købmænd i byen at importere jern og fossilt brændstof fra England og Skotland. I 1862 grundlagde iværksættere det første jernstøberi i Holstebro.

Birn-slægten - skæbnefortællinger gennem generationer
Vores fortælling spænder over seks generationer; fra den vandrende tyske håndværkersvend på valsen i 1840'erne til ledelsen af en international koncern i det 21. århundrede. Et Europa i kraftig forandring som følge af industrialiseringen øgede mobiliteten blandt de faglærte.

På den måde kom ny viden og teknologi til Vestjylland fra især de tyske lande. Denne udvikling gav de enkelte individer hidtil usete muligheder, hvor friheden skabte rum for de tilfældigheder der skaber historien.