Undervisningsforløb

I museets undervisningsmaterialer kan du finde forløb, hvor undervisningen dels foregår hjemme i klassen, ude i terrænet og inde på Holstebro Museum. Forløbene er skrevet, så du kan anvende dele af dem eller bruge alle opgaverne. Der er færdige arbejdsark, som ligger klar til at printe.

Forløbene er opbygget, så eleverne opnår viden om grundlæggende elementer fra fælles mål, samtidigt med at de arbejder oplevelsesorienteret og med varierede arbejdsformer. Gennem opgaver, hvor der er lagt vægt på elevaktivitet og nysgerrighed, beskrives centrale områder i verdenshistorien med udgangspunkt i elevernes nærområde - Holstebro og omegn. Der er forslag til steder og aktiviteter, I kan besøge ude i byen, og vi glæder os til at se jer på museet.

Rigtig god fornøjelse!
Bronzealder 1. - 6. klasse

I dette undervisningsforløb arbejdes der med oldtiden (stenalder, bronzealder og jernalderen). Men det er særligt bronzealderen, der arbejdes med, og på Holstebro Museum er det fortælling 3 i udstillingen 'Det eventyrlige Loft'. Fortællingen hedder 'Sol over land' og handler blandt andet om bronzealderens rejser - både rejsen ud i verden og rejsen til den
anden verden med helleristninger, kult, status, offerfund og gravfund. 
Industrialisering 5. klasse

Dette undervisningsforløb knytter sig til Holstebro Museums to permanente udstillinger: 'Jernmænd' og 'Det Eventyrlige Loft' og handler om industrialiseringen i Holstebro. Forløbet er opbygget som et gruppeforløb, hvor eleverne arbejder i Holstebro Museums udstillinger.
Industrialisering 7. - 9. klasse

Dette undervisningsforløb knytter sig til Holstebro Museums to permanente udstillinger: 'Jernmænd' og 'Det Eventyrlige Loft' og handler om industrialiseringen og systemskiftet i 1901.
Besættelsen 1940-45 6. - 7. klasse

I dette undervisningsforløb arbejder eleverne med besættelsestiden, som den så ud i Holstebro. Forløbet er tilrettelagt, så der arbejdes med forskellige kilder, herunder øjenvidneskildringer, originale breve, visuelle kilder og presseklip.
Reklame 6. - 9. klasse

I dette forløb arbejder eleverne med læsning og fortolkning på baggrund af reklamer i bybilledet i dag og i udvalgte fortællinger på Holstebro Museum. Forløbet kan være ganske kort - f.eks. en emnedag, eller strækkes ud over en lidt længere periode alt efter klassens rytme.
Tidslinjeøvelse

I denne aktivitet placerer vi de 14 fortællinger i udstillingen 'Det eventyrlige Loft' på en tidslinje, så eleverne får en oplevelse af, hvilke perioder de enkelte fortællinger handler om. I kan både lave øvelsen som forberedelse eller som opsamling på besøget.