Fortidsmindetilsyn

Tilsyn med fredede fortidsminder
Holstebro Museum fører på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen tilsyn med fredede fortidsminder i kommunerne Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Herning og Viborg. 

Har du spørgsmål om fredede fortidsminder kontakt da

Museumsinspektør
Mette Klingenberg