Kort om Arkæologisk afdeling


Holstebro Museum har en vidt favnende arkæologisk afdeling, som laver

  • udgravninger og undersøgelser, og vi indsamler og registrerer jordfundne genstande i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.

  • tilsyn med de fredede fortidsminder i Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Viborg kommuner.

  • luftfoto-arkæologi i udvalgte områder i hele landet.
Vi arbejder med perioden fra istidens slutning og frem til nyere tid.

Det overordnede formål med de arkæologiske udgravninger og undersøgelser er at få bedre forståelse for tidligere tiders samfund. Vi belyser forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider og til nutiden. Og vi arbejder for at forhindre, at skjulte fortidsminder under jordoverfladen og synlige fredede fortidsminder ødelægges.

Skal du grave - eller har du spørgsmål om arkæologi?
Kontakt til:
Museumsinspektør
Mette Klingenberg
21 18 79 68 
mette.klingenberg@holstebro-museum.dk