Formandens beretning

Af Anne Sandfeld

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Holstebro Museumsforening - den 11. marts 2020

I vores vedtægter står der, at vi skal støtte museet og lokalarkivet, og at vi skal styrke museets og lokalarkivets placering i samfundet. Det er en højtidelig formulering, men vi mener i bestyrelsen, at vi lever op til den gennem vores aktiviteter:

1. Vi ønsker at hverve så mange medlemmer som muligt.
2. Vi betaler for vinterens onsdagsforedrag, som arrangeres af museets personale.
3. Vi betaler udgifterne til forårets tirsdagsture med bus.
4. Vi støtter museets forlag ved at købe julegavebøger til medlemmerne.
5. Vi bringer museets programmer ud til medlemmerne og til interesserede butikker og institutioner i Holstebro.
6. Vi sørger samtidig for at uddele/ophænge museets plakater lokalt.
7. Museumsforeningen leverer medarbejdere til det frivillige arbejde på museet.

På nuværende tidspunkt findes følgende frivilliggrupper:

- Skoletjenestegruppen
- Værtsgruppen
- Arkivgruppen
- Omdelergruppen
- Arrangementsgruppen
- Havegruppen
- Bevaringsgruppen

Vi er i bestyrelsen blevet orienteret og adspurgt i forbindelse med udarbejdelsen af en frivilligpolitik og en frivillighåndbog. Bag teksterne står arkæolog og frivilligkoordinator Astrid Skou Hansen og museumsdirektør Ingeborg Svennevig. En oversigt over det frivillige arbejde ved Holstebro Museum vil snart være at finde på museets hjemmeside.

De fleste foredrag på museet på onsdagsaftener foregår i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet. Vi får 2 gange om året en regning fra Folkeuniversitetet på foredragene, og vi betaler desuden et årligt kontingent. Dette betyder, at vi som medlemmer af Holstebro Museumsforening har gratis adgang til de fleste af Holstebro Folkeuniversitets foredrag; bl.a. dem der finder sted på Holstebro Kunstmuseum. På Folkeuniversitetets hjemmeside kan man få et hurtigt overblik over de aktuelle foredrag og adgangsbetingelserne; der kan være tilfælde, hvor der kræves betaling.


Tirsdagsturene sidste forår bragte os til museets udgravninger ved motorvejsbyggeriet rundt om Holstebro, til Ydby hede og Doverodde og til slut til Rydhave. Turbeskrivelser findes på museets hjemmeside.

Onsdagsforedragenes emner spændte fra Erritsø i 700-tallet til krimi 2019 i Vestjylland. Der var stor variation i temaerne, og foredragene var godt besøgte. Vi tæller besatte stolerækker, når alle har sat sig!

Grundlæggende vil bestyrelsen fortsætte sit arbejde som hidtil. Forandringer vil være i form af anvendelse af ny teknologi og samarbejde med nye medarbejdere på museet. Vi har god kontakt til Holstebro Kunstmuseums Venner, til Støtteforeningen for Strandingsmuseum St. George og til Hjerl Hedes Venner.

Vi holder 4 årlige møder i bestyrelsen. Dertil kommer mange e-mails, telefonopringninger og uformelle møder mellem medlemmerne. Vi sætter pris på samarbejdet med museets personale. Begge parter arbejder jo for den samme sag, og undertiden kan vi vanskeligt skelne mellem vores og museets opgaver og ansvarsområde!

De danske museers støtteforeninger har et fælles talerør ved navn SAMMUS - de samvirkende museumsforeninger. Vores forening er medlem, og så vidt muligt deltager vi i de 2 årlige møder, som holdes forskellige steder i landet; altid med en forening som vært.

Tak til jer medlemmer, som er kommet til for nylig eller har været med længe - for at møde op og dermed vise os, at det, der bliver arrangeret på museet, har jeres interesse.

Tak til museets personale for støtte, rådgivning og inspiration.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne, som er vågne og vakse, tager initiativ og giver deres uforbeholdne mening til kende.

Anne Sandfeld