Formandens beretning 2019 og 2020

Af Anne Sandfeld

Formandens beretning for 2020 

Der var meget, der blev anderledes på Holstebro Museum i 2020, og dog blev der gennemført aktiviteter, som vi kender dem, foruden de nye, der kom til. I foråret havde vi tre onsdagsforedrag; det fjerde blev skubbet til efterårssæsonen, hvor der blev afholdt fem foredrag. 

I årets løb blev vi fortrolige med at melde os til på nettet og møde op til foredragene med en billet på papir eller på mobiltelefonen, og så var der begrænset deltagerantal og kaffe og kage på siddepladserne med afstand til de nærmeste. Det fungerede; alle rettede ind, og det blev gode aftener.
En ny aktivitet var omvisningerne "Skæve vinkler" i Det eventyrlige Loft ved museets personale med start den 26. januar 2020. Omvisningerne var af forskellig varighed; men varer som udgangspunkt kun 15 min., og også her med digital tilmelding. I de fleste tilfælde fokuserede man på et enkelt af de 14 kapitler i udstillingerne, andre gange blev der fortalt bredt om udstillingerne. 

Tirsdagsturene i maj blev ikke til noget, men det har jo vist sig, at vi er gode til at komme ud i naturen. Aldrig har man mødt så mange på travetur. Måske har I hentet inspiration fra de turbeskrivelser, der ligger på Museumsforeningens hjemmeside?

Den 9. januar 2020 sagde vi farvel til Esben Graugaard ved en festlig reception på museet, og senere, på generalforsamlingen den 9. september, udnævnte vi ham til æresmedlem af foreningen, nu i selskab med Viktor Hedegaard og Arvid Lisbjerg.

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro: To af Museumsforeningens bestyrelsesmedlemmer, Niels A. Larsen og Kristian Saugbjerg Andersen, kastede sig i sommeren 2020 over opgaven med at skabe grundlag for at aktivere arkivet på Holstebro Museum, efter at det blev udskilt fra museet. Det er en vigtig sag, som gribes målrettet an i samarbejde med repræsentanter for Nordvestjysk Slægtshistorisk Forening under ledelse af Hans Toudal. P.t. behandles sagen på Holstebro rådhus.


Formandens beretning for 2019

I vores vedtægter står der, at vi skal støtte museet og lokalarkivet, og at vi skal styrke museets og lokalarkivets placering i samfundet. Det er en højtidelig formulering, men vi mener i bestyrelsen, at vi lever op til den gennem vores aktiviteter:

1. Vi ønsker at hverve så mange medlemmer som muligt.
2. Vi betaler for vinterens onsdagsforedrag, som arrangeres af museets personale.
3. Vi betaler udgifterne til forårets tirsdagsture med bus.
4. Vi støtter museets forlag ved at købe julegavebøger til medlemmerne.
5. Vi bringer museets programmer ud til medlemmerne og til interesserede butikker og institutioner i Holstebro.
6. Vi sørger samtidig for at uddele/ophænge museets plakater lokalt.
7. Museumsforeningen leverer medarbejdere til det frivillige arbejde på museet.

På nuværende tidspunkt findes følgende frivilliggrupper:

- Skoletjenestegruppen
- Værtsgruppen
- Arkivgruppen
- Omdelergruppen
- Arrangementsgruppen
- Havegruppen
- Bevaringsgruppen

Vi er i bestyrelsen blevet orienteret og adspurgt i forbindelse med udarbejdelsen af en frivilligpolitik og en frivillighåndbog. Bag teksterne står arkæolog og frivilligkoordinator Astrid Skou Hansen og museumsdirektør Ingeborg Svennevig. En oversigt over det frivillige arbejde ved Holstebro Museum vil snart være at finde på museets hjemmeside.

De fleste foredrag på museet på onsdagsaftener foregår i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet. Vi får 2 gange om året en regning fra Folkeuniversitetet på foredragene, og vi betaler desuden et årligt kontingent. Dette betyder, at vi som medlemmer af Holstebro Museumsforening har gratis adgang til de fleste af Holstebro Folkeuniversitets foredrag; bl.a. dem der finder sted på Holstebro Kunstmuseum. På Folkeuniversitetets hjemmeside kan man få et hurtigt overblik over de aktuelle foredrag og adgangsbetingelserne; der kan være tilfælde, hvor der kræves betaling.


Her kommer et suk: Desværre tillod museets økonomi ikke udgivelse af årsskriftet "Vi fortæller" i juni 2020. Dog var vi så heldige i julegave at kunne give vores medlemmer bogen om fundene fra de lokale motorvejsudgravninger med titlen "En vej til fortiden" skrevet af museets egen inspektør Astrid Skou Hansen. Det er lokalhistorie, velskrevet og en fornøjelse af læse.

Den 26. juni 2020 åbnede museet udstillingen "Karantæne", som vores medlemmer bidrog til i form af genstande til kapitel nr. 14 - den, der er beregnet til en nutidig udstilling. Ved hjælp af de indsamlede genstande illustrerede den de første 4 måneder af pandemien. Dertil kom korte fortællinger om genstandene, og på en tavle i nærheden kunne man på små sedler skrive sin mening om den særlige situation, vi var havnet i. Udstillingen blev taget ned den 13. december 2020, og det høje tårn får et andet indhold!

Medlemskort: På generalforsamlingen den 9. september 2020 vedtog vi, at medlemskortet fremover stadig gælder 2 personer, blot skal ledsagerens navn skrives på kortet, når man har modtaget det. Det vil sige, at man har adgang til museets aktiviteter sammen med en fast ledsager (som kan skiftes ud næste år). Dette skal ses som et forsøg på at skaffe Holstebro Museum flere entréindtægter.

Til Museumsforeningens arrangementer så som onsdagsforedrag og tirsdagsture kan man stadig medbringe en ledsager efter eget valg.
Bestyrelsen har holdt de nødvendige møder med den påkrævede afstand mellem deltagerne. Det er interessant at bemærke, i hvor høj grad vi er vant til at være tæt på hinanden. Selv om vi kun er 8 personer (inkl. Ingeborg Svennevig, vores sekretær), så var kommunikationen langs mødebordet en smule besværliggjort; nu har vi vænnet os til det, og vi må da indrømme, at der er kommet en del gode vaner ud af denne epidemi. 

De gode vaner tager vi med os over i 2021, hvor vi efter en stille optakt sammen med museets personale kan gennemføre arrangementer, som kan tiltrække sig jeres opmærksomhed.

Tak for jeres interesse for Museumsforeningen, tak til museets personale for det gode samarbejde og tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejdsindsats og gode råd.

Anne Sandfeld, bestyrelsens formand
Holstebro, den 25. januar 2021

Tirsdagsturene sidste forår bragte os til museets udgravninger ved motorvejsbyggeriet rundt om Holstebro, til Ydby hede og Doverodde og til slut til Rydhave. Turbeskrivelser findes på museets hjemmeside.

Onsdagsforedragenes emner spændte fra Erritsø i 700-tallet til krimi 2019 i Vestjylland. Der var stor variation i temaerne, og foredragene var godt besøgte. Vi tæller besatte stolerækker, når alle har sat sig!

Grundlæggende vil bestyrelsen fortsætte sit arbejde som hidtil. Forandringer vil være i form af anvendelse af ny teknologi og samarbejde med nye medarbejdere på museet. Vi har god kontakt til Holstebro Kunstmuseums Venner, til Støtteforeningen for Strandingsmuseum St. George og til Hjerl Hedes Venner.

Vi holder 4 årlige møder i bestyrelsen. Dertil kommer mange e-mails, telefonopringninger og uformelle møder mellem medlemmerne. Vi sætter pris på samarbejdet med museets personale. Begge parter arbejder jo for den samme sag, og undertiden kan vi vanskeligt skelne mellem vores og museets opgaver og ansvarsområde!

De danske museers støtteforeninger har et fælles talerør ved navn SAMMUS - de samvirkende museumsforeninger. Vores forening er medlem, og så vidt muligt deltager vi i de 2 årlige møder, som holdes forskellige steder i landet; altid med en forening som vært.

Tak til jer medlemmer, som er kommet til for nylig eller har været med længe - for at møde op og dermed vise os, at det, der bliver arrangeret på museet, har jeres interesse.

Tak til museets personale for støtte, rådgivning og inspiration.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne, som er vågne og vakse, tager initiativ og giver deres uforbeholdne mening til kende.

Anne Sandfeld, bestyrelsens formand
Holstebro, den 9. september 2020