Generalforsamling 

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid
Orientering om generalforsamling 2020
ved Formand, Anne Sandfeld
Orienteringen er udsendt til foreningens medlemmer pr. e-mail.

Kære medlemmer

Vi - Museumsforeningen, Holstebro Museum og Restaurant Støberiet - var klar til at holde generalforsamling onsdag den 11. marts 2020. Alle aftaler var på plads, beretningen var skrevet, præmierne var indkøbt og pakket ind. Og så blev der stille i Danmark, og I har ikke hørt fra os siden.
Bortset fra at vi indkaldte til en generalforsamling onsdag den 3. juni 2020. Det var på et tidspunkt, hvor vi med optimisme - og uvidenhed - tænkte, at den dato måtte da være mulig. Det er den ikke. Bestyrelsen ønsker ikke at samle så mange medlemmer i et lokale. Vi ved heller ikke, om Holstebro Museum er åbent til den tid, og vi kan ikke indkalde til en generalforsamling med begrænset deltagerantal; så er det jo ikke en generalforsamling.

Bestyrelsen udsætter derfor generalforsamlingen på ubestemt tid og håber, at I har tillid til, at vi forvalter vores opgaver så godt som muligt i mellemtiden. Hvilke opgaver det bliver, skal vi aftale med museet.
Da formandens beretning til generalforsamlingen lige så stille bliver mere og mere uaktuel, eftersom den omhandler 2019, har vi valgt at vedhæfte den, og jeres eventuelle godkendelse må så vente!


Venlig hilsen
Anne Sandfeld, formand for Museumsforeningen

Dagsorden og regnskab 2019

Referat fra generalforsamling 2019