Generalforsamling 

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 9. september 2020 kl. 19.30 i Folkesalen på Holstebro Museum
Indkaldelse til generalforsamling i Holstebro Museumsforening

Den ordinære generalforsamling i Holstebro Museumsforening afholdes i år stærkt forsinket på grund af den aktuelle pandemi med coronavirus. Dagsordenen er ifølge vedtægterne, og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdelse skriftligt fremsendes til bestyrelsen v/formanden. Ved indgangen udleveres nummereret dagsorden og regnskab, på hvilke der efter generalforsamlingen trækkes lod om præmier fra museets butik.

Der er i år tilmelding til generalforsamlingen, se nedenfor.

Det er et stærkt ønske fra bestyrelsen at afholde en generalforsamling i dette kalenderår, og for at undgå, at mange deltagere forsamles i lang tid, har vi valgt at forkorte aftenen.
Det betyder, at der som nævnt kræves tilmelding til generalforsamlingen og kun én deltager pr. medlemskab. Der bliver ikke noget kaffebord; vi sætter stolerækker op som ved en foredragsaften. Vi undlader at synge, og der bliver ikke indslag fra museets medarbejdere. Dog håber vi, at det bliver en god aften for de fremmødte, bl.a. skal vi uddele Borbjerg Sparekasses legat, og præmierne blev købt for længe siden.
Vi ved godt, at det bliver en anderledes aften. Lad os håbe, at det bliver en engangsforeteelse.

TILMELD HER

 

Venlige hilsener fra Holstebro Museumsforening 
Holstebro, primo august 2020