Generalforsamling 

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 15. september 2021 kl. 19.30 i Folkesalen på Holstebro Museum 
Dagsorden er ifølge vedtægterne, og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdelse skriftligt fremsendes til bestyrelsen v/formanden. Ved indgangen udleveres nummereret dagsorden og regnskab, på hvilke der efter generalforsamlingen trækkes lod om præmier fra museets butik.

Der bliver igen i 2021 tilmelding til generalforsamlingen.