Generalforsamling 

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 9. september 2020 kl. 19.30 i Folkesalen på Holstebro Museum
Den ordinære generalforsamling i Holstebro Museumsforening afholdtes i år stærkt forsinket på grund af den aktuelle pandemi med coronavirus. 

Det var et stort ønske fra bestyrelsen at afholde en generalforsamling i dette kalenderår, og for at undgå, at mange deltagere forsamles i lang tid, valgte vi at forkorte aftenen.

Venlige hilsener fra Holstebro Museumsforening 
Holstebro, primo august 2020

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.30 i Folkesalen på Holstebro Museum

Dagsorden er ifølge vedtægterne, og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdelse skriftligt fremsendes til bestyrelsen v/formanden. Ved indgangen udleveres nummereret dagsorden og regnskab, på hvilke der efter generalforsamlingen trækkes lod om præmier fra museets butik.

Der bliver igen i 2021 tilmelding til generalforsamlingen.