Inspiration til ture

Hvert år arrangerer Holstebro Museum ture ud i landskabet. Turene er en god måde at lære vores egn bedre at kende. De kan være en inspirationskilde til egne udflugter med familie og venner. Her finder du korte og inspirerende beskrivelser af de sidste års mange ture.

Kig beskrivelserne igennem og find dit eget favoritsted.

Rydhave og omegn

Museets tirsdagstur den 28. maj 2019 blev ledet af researcher Michael Christensen og museumsinspektør Esben Graugaard fra Holstebro Museum. 

Den første interessante oplevelse fik vi før, vi havde forladt Holstebro. Esben Graugaard var begyndt at fortælle om aftenens program og blev afbrudt af begejstrede udbrud fra tilhørerne, da vi måtte standse på ringvejen ud for Vandkraftsøen hvor en gråandemor med 12 ællinger ville passere vejen. Det gik godt, og alle åndede lettet op. 

Inden vi nåede første stop ved Ryde Kirke, havde Michael Christensen lejlighed til at indlede sine beretninger om besættelsen i 1940-45 og nogle af de skæbner, der knyttede sig til den.

Ryde Kirke var valgt som emne, eftersom den i flere hundrede år ejedes af Sehestedslægten på Rydhave Slot. Også her var der nogle personer, der gjorde sig interessante gennem tiderne. Herom berettede Esben Graugaard, mens vi stod på slottets gårdsplads mellem de høje, hvide mure.
Efter kaffen orienterede Michael Christensen om de lokale modstandsgrupper og førte os derefter gennem den lysegrønne bøgeskov til Rydhavegruppens våbenskjul i en hule i en skrænt. På stedet er der rejst en mindesten.

Tak til Michael Christensen og Esben Graugaard for den fine planlægning af turen. Vi blev en hel del klogere på vores lokalhistorie, og det er jo en af museets vigtigste opgaver, som også denne aften gjorde indtryk - og gav anledning til megen snak mellem deltagerne.

Anne Sandfeld, maj 2019Ydby Hede og Doverodde

Museets tirsdagstur den 21. maj 2019 blev ledet af museumsinspektørerne Esben Graugaard og Niels Terkildsen fra Holstebro Museum. 

Det blev en oplevelsesrig tur gennem vores smukke og meget grønne landskab. I Holstebro har vi Døeshøjene med bl.a. Langemette, men den aften fik vi på Ydby Hede set en endnu flottere koncentration af bronzealderhøje kaldet "Oldtidskirkegården"; der er 80 af dem i alt i området. Vi besteg Kløvenhøj der, som navnet antyder, har en kløft, sandsynligvis spor efter gravrøvere. 
 
Efter en kort køretur var det tid til en spændende spadseretur mellem de 32 høje, der ligger forholdsvist tæt, og hvorfra der er en smuk udsigt ned til Skibsted Fjord. Vi samledes oppe på en af højene, og hvis I spørger hvor mange historieinteresserede museumsgæster, der kan stå på en enkelt gravhøj, så er svaret: MANGE! Efter at have været nede ved bredden af fjorden, spadserede vi tilbage til bussen ad en af de mange hulveje. 

Turen gik videre til Doverodde Købmandsgård hvor vi indtog vores madpakker i Vikingeskibslaugets åbne værksted. Der kunne vi studere håndværkernes værktøj og en båd under konstruktion. 

Sidste stop var i Dover Plantage, hvor vi beså og fik fortalt om de 2 langhøje, som ligger i kort afstand fra P-pladsen, og så var det tid til kaffe og kage under de høje træer.

Alle de interessante informationer om området gennem tiderne, som vi fik fra Esben og Niels, kan ikke gengives her. Man kan finde nogle oplysninger om området på nettet, hvor der bl.a. er forslag til vandre- og cykelture i området. Og så kan man jo også bare tage derop og nyde den smukke natur uanset vejr og årstid, se solen gå ned og kigge hele horisonten rundt.

Tak fordi I på Holstebro Museum gør jer så megen umage med at underholde os og gøre os klogere på de emner, som I arbejder med, og som I er så gode til at videreformidle.

Anne Sandfeld, maj 2019En vej til fortiden

Museets tirsdagstur den 14. maj 2019 blev ledet af museumsinspektørerne Astrid Skou Hansen og Martin Risvig fra Holstebro Museum. Det blev en busrundtur fra Alstrup til Aulum, delvist på motorvejen, og tilbage til Museet i god tid, før det blev mørkt. 

Undervejs fik vi udpeget udgravningsstederne og fik indblik i, hvor mange timer museets medarbejdere tilbragte i marken, undertiden under vanskelige forhold, især når der gravedes i lerjord. Det var spændende at høre om og forestille sig, at der var bosættelser lige her rundt omkring os for flere tusinde år siden, og godt at vide at undergrunden stadig gemmer på spor af vores forgængeres liv. 

Astrid og Martin havde sørget for illustrative kort og fotos, så vi følte os godt orienteret. Alle udgravningsstederne er jo tildækkede, og Vejdirektoratet har gjort sig megen umage med at få alle områder op til motorvejen og til- og frakørslerne nivelleret og beplantet. Det er godt arbejde! Og det samme kan siges om museets arkæologer, som i visse perioder talte 15-17 medarbejdere beskæftiget med at nå at undersøge undergrunden, mens tid var!
Nu kan vi glæde os til at læse en samlet beretning om det store projekt, eftersom Astrid Skou Hansen er ved at skrive en bog til udgivelse i 2020.
Tak for en god aften ovenpå og langs med fortiden omkring Holstebro.

Anne Sandfeld, maj 2019Guld, sølv og kirker

Museets tirsdagstur den 29. maj 2018 blev ledet af museumsinspektør Astrid Skou Hansen fra Holstebro Museum og museumsinspektør Helle Henningsen, afdelingsleder ved Strandingsmuseum St George.

"Guld og sølv" henviste til de mange detektorfund langs Storåen på både nordsiden fra Holstebro og ud mod Vemb og på sydsiden østpå fra Skærum Mølle. Vi hørte om fund fra både bronzealder, jernalder og middelalder. "Kirker" viste sig at være først Bur kirke og til slut Idum kirke.

De mange gode beretninger om fundene, og den betydning de har for vores forståelse af fortiden, kan ikke gengives her, men vores kirker ligger der jo og byder på interessante historier og godt håndværk, både udvendigt og indvendigt. Det er imponerende, at af de ca. 2.000 kirker, der blev opført i løbet af 150 år for 1.000 år siden, står de 1.500 stadig og vidner om, at de er godt byggede, og at vi er gode til at passe på dem.

Dejligt at få beretninger om vores egn serveret af inspirerende og vidende fortællere.

Tak for endnu en fin forårsaften.

(Fotografierne er fra Bur kirke.)

Anne Sandfeld, maj 2018
Fra jord til bord

Museets tirsdagstur den 15. maj 2018 blev ledet af museumsinspektør Mette Klingenberg fra Holstebro Museum. Første stop på turen var Ausumgaard, hvor Kristian Lundgaard-Karlshøj fortalte om gårdens planteavl og fødevareproduktion.

På Ausumgaards hjemmeside kan man læse herom og om "Madsamling", som er et tilbud til at kunne købe lokalt producerede fødevarer fra forskellige producenter. Det var en af de dejligt varme majaftener, og vi stod under foredraget i alleens skygge med udsigt til den fine hovedbygning.

Turen fortsatte til Hjerm Kalkgruber, hvor Thises oste lagres, og som er hjemsted for den lille vandflagermus. Vi så dog hverken oste eller flagermus (de opholder sig ude om sommeren), men fik en stor oplevelse ved først at vandre gennem det smukke bakkede landskab og dernæst krybe (kun et par meter) gennem et betonrør og ind i de højloftede kalkgruber med en temperatur på 9,5 grader. En fin stemning med enkelte elektriske pærer og vores medbragte lomme- og pandelamper. Ejeren Christian Refsgaard fortalte om grubernes drift og familiens ejerskab siden 1947.

Vel ude i den lune og lyse sommeraften trakterede familien Refsgaard os med 3 slags oste, kiks og rødvin. Der lå en eventyrstemning over stedet. Ovenikøbet var der kaffe/te og småkager, da vi omsider nødtvungent måtte søge tilbage til bussen.

En god aften med et anderledes tema: geologi, kultur og fødevarer.

Tak for et godt arrangement. Det var en bus med glade museumsvenner, der kørte hjem mod Holstebro.

Anne Sandfeld, maj 2018


Harrild Hede

Madpakken blev indtaget på en rasteplads, som ligger på kanten af et engområde ned mod Holtum å. I sidste halvdel af 1800-tallet begyndte man at anlægge akvædukter for at føre vand fra åen op til toppen af skrænterne, og så lade det sive ned over engene via nogle kanaler.

Turen fortsatte til fods langs Holtum å om til Naturcenter Harrild Hede. Ved Castenschiold høj fik vi lidt historie om området og slægten fortalt af Kira Jørstad Klinkby. I 1913 købte Axel Castenschiold Harrild Hede, som han ejede, indtil staten overtog området i 1948. Castenschiold købte heden for at producere lyngmel til dyrefoder, og lyngmelet blev forarbejdet på en fabrik i Brande.

Esben Graugaard fortalte at filmen "Vagabonderne på Bakkegården" delvis er optaget i området, og da Poul Reichardt sang "Er du dus med himlens fugle" gik han op ad Fasterholtvej.

Tak for en fin forårsaften med mange forskellige fortællinger.

Kristian Saugbjerg Andersen, maj 2018


Jernalderfæstningen Lyngsmose

Før vi nåede Hover by, gjorde vi holdt ved de højtliggende bronzealderhøje "Muldhøje" på Hovervej og hørte om udgravningen af dem i 1880'erne. Her fandt man bl.a. en ualmindeligt velbevaret bronzealderhøvding (det velbevarede går mest på beklædning og genstande) i en egetræskiste. Fundet befinder sig nu på Nationalmuseet.

Efter 6 km nåede vi frem til den sjældne, befæstede jernalderlandsby kaldet "Lyngsmose" fra omkring 100 år f. Kr. Stedet blev opdaget fra luften i 1977 og udgravet 2000-2002, og ved en ihærdig indsats fra lokale borgere og jordbesiddere er det i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum lykkedes at rekonstruere stedet i den forstand, at man har opbygget volden omkring landsbyen og ved at lægge et godt lag muld på hustomterne, viser man, hvor de 15 langhuse har ligget, og hvor store de var.

Stedet er mørkegrønt af græs, der vokser mere end de udsatte får kan klare! Som det ses på fotografiet, kan man på en af voldene stå bag et hegn og se ned i et stykke af voldgraven. Fårene kan godt lide at gå deroppe, så man skal se sig for, hvor man træder! Der er opsat plancher med beskrivelse af området, og der er en kasse med foldere. Området ejes og drives af Lyngsmoseforeningen, som man kan besøge på hjemmesiden http://lyngsmose.dk/

Bevæbnet med kaffekander og chokoladekage begav vi os i en lang række ned til shelterpladsen nær Hover Å med udsigt til Bratbjerg Hede på den anden side af åen.

Siden spadserede de fleste af os ned over engen, over åen ad gangbroer og op til heden og landevejen. Lige før man når op til landevejen kan man dreje til højre og spadsere ad et hjulspor, der fortsætter i en hulvej, men derfra kan man ikke komme videre over Hover Å, så enten går man ad landevejen helt op til Hover kirke, eller man går samme vej tilbage til p-pladsen.

Turen kan starte der, hvor vi sluttede, for der er også en p-plads.

God tur!
Anne Sandfeld, maj 2017
I besættelsestidens fodspor på Viborgegnen

Museets tirsdagstur den 24. maj 2016 blev ledet af museumsforvalter Ole Melthin og museumsinspektør Esben Graugaard. To gode fortællere som vi kender dem; veloplagte og vidende.

Aftenens hovedtema om besættelsen bliver ikke gengivet her; den skal høres! Og det gælder også beretningerne om Bisp Gunner af hvem, der står en herlig statue på pladsen ved Asmild Kloster kirke, hugget af Erik Heide (se foto), og om stænderforsamlingerne i Viborg.

Imidlertid er det ikke nogen dårlig idé at tage en tur til Viborg. Spadsere i gaderne og betragte de fine, gamle bygninger, besøge Domkirken og Skovgaard Museet. Spise den medbragte mad i den lille gårdhave bag Museet (tidligere fængselsgård) og studere urter og blomster i Latinerhaven på den anden side af gaden.

Det var så den 3. og sidste af forårets tirsdagsture. Den var som sædvanlig overtegnet og med den interesse, der er blandt vores medlemmer, håber vi, at Museets medarbejdere vil udbyde aftenture også næste år. Har I et forslag til en udflugt med et tema, som I gerne vil vide mere om, så kontakt Museet.

Tak til Museets medarbejdere der giver os disse oplevelser. En god forlængelse af vinterens indendørs foredrag hvor vi også mødes, hygger os og bliver klogere.

På forhåbentligt gensyn i foråret 2017!
Anne Sandfeld, maj 2016
De 5 Halder

Museets tirsdagstur den 10. maj 2016 blev ledet af museumsinspektør Ann Bodilsen og Jesper Hjermind, museumsinspektør i Viborg og formand for foreningen "De 5 Halder", som stødte til os ved Hald Hovedgård.

Udturen gik via Karup og Frederiks, hvorfra man ad mindre veje kan køre gennem det stærkt bakkede landskab ned til Hald Sø og Niels Bugges kro, som ligger det mest idylliske sted, som tænkes kan. Bussen parkerede ved Hald Hovedgård, og med Jesper Hjermind i spidsen spadserede vi ned til kroen og ind i "museumsområdet". Vi var ikke de eneste. Mange havde valgt at tilbringe den varme aften i den smukke natur.

I de næste par timer fortalte Jesper Hjermind om de 3 voldsteder og de 2 herregårde - ny viden, som er fremkommet under arbejdet med "De 5 Halder". Se mere herom på Viborg museums hjemmeside.

Først kom vi til voldstedet Gammel Hald, som regnes for det ældste, og hvorfra man har en fin udsigt over søen mod tårnet (kanonrondellen) på Hald Slot. Derefter ad smalle stier neden for Valdemars Skanse og ud til den lille halvø, til Hald Slot hvor Niels Bugge boede i 1300-tallet. Der gik vi en tur oppe på volden og endte i kanonrondellen, hvorfra man kan nyde udsigten over sø og skov - og studere en skarvkoloni på "fastlandet"! Pas på når I går ned ad trappen. Trinnene er slidte og glatte.

Op over bakken ved Valdemars Skanse og tilbage til Hald Hovedgård, smukt vedligeholdt; og det gælder også de omgivende bygninger, hvori bl.a. Naturskolen holder til. Vi fik mange gode beretninger om stedets historie, og heldigvis kan man som nævnt finde mere læsestof på nettet.

Hjemturen gik ad den hurtige rute op til Sjørup og ad Viborgvej til Holstebro.

God tur!
Anne Sandfeld, maj 2016

En aften i Geopark Vestjylland

Museets tirsdagstur den 3. maj 2016 var ikke en traditionel tur med museets egne medarbejdere. Guiden var Søren Raarup fra Geopark Vestjylland med assistance af vores museumsinspektør Mette Klingenberg.

Vi kørte mod Lemvig, forbi Blodmosen/Mangehøje Plantage med de mange hjulspor og gravhøje langs med Vilhelmsborgvej. Første stop var Lomborg kirke, hvor vi hørte om byggemetode, og de sten som alle kom hertil med isen fra Norge, især Larvik. På vej mod Bovbjerg fyr hørte vi om det bakkede landskab skabt af isen, og fremme ved fyret blev vi sendt ned på stranden for at høre om Bovbjergprofilet, som er en strækning på 6 km. Klinten ved Bovbjerg viser et snit gennem den glaciale landskabsserie omkring Hovedopholdslinjen. Det er enestående i Danmark, og sandsynligvis også i verden.

Vi fik mange informationer, og det gav lyst til at vide mere. Heldigvis har Geopark Vestjylland allerede en hjemmeside hvor man kan læse om projektet, som kort fortalt går ud på at fortælle os om den vestjyske geologi, om klima, kulturarv, landskab og også lokale kvalitetsprodukter så som oste.

Det var flot vejr, den aften ved havet, og kysten ved Bovbjerg fyr er altid et besøg værd, uanset årstiden. Under opholdet blev vi underholdt af 2 hang glidere, der med deres store skærme fløj tæt på skrænt, bølger og os! Solen gik ned, og så kørte vi hjem.

Link til omdelt kompendium.

God tur!

Anne Sandfeld, maj 2016


Tur til Sahl kirke og den nyrenoverede kro på Hjerl Hede

Museets tirsdagstur den 19. maj 2015 blev guidet af Helle Henningsen og Esben Graugaard. Vi skulle på en rundtur nordøst for Holstebro med første stop ved den højtliggende Handbjerg kirke, hvis ydre er under renovering. Esben Graugaard samlede os om en mindesten for Christen de Linde rejst i anledning af 300 året for hans adling. Den står til højre for kirken, når man kommer gående fra lågen.

Næste stop var uden for gitterporten ind til herregården Landting, hvor vi fik beretningen om stedets historie. Turen gik videre til Sahl kirke (billedet), hvor Helle Henningsen i læ af kirken fortalte om romansk bygningskunst, og siden fik vi inde i kirken en grundig gennemgang af det smukke gyldne alter.

Sidste stop var Hjerl Hede, hvor vi efter kaffe og kage spadserede over til kroen, hvis renovering er næsten afsluttet; indvielsen er i hvert fald sat til den 26. juni i år.

Klik på linket til guidernes kompendium og find på nettet flere oplysninger om Handbjerg kirke, Landting, Sahl kirke og naturligvis Hjerl Hede, hvis man vil vide mere, før man begiver sig af sted.

Link til omdelt kompendium.

God tur!

Anne Sandfeld, maj 2015
Fortidsminderne ligger lige uden for døren

Museets tirsdagstur den 12. maj 2015 blev guidet af Helle Henningsen, Mette Klingenberg og Kira Jørstad Klinkby. Emnet var nogle af de fredede fortidsminder, der fortælles om i de tre arkæologers (og Lis Helles Olesens) bog "Fredede fortidsminder i Midt- og Vestjylland - Resultaterne af fem års eftersyn", som udkom i december 2014, og som var Museumsforeningens julegave til medlemmerne.

Som alle Museets medarbejdere før dem var aftenens guider velforberedte. Straks efter afgang fra Museet fik turdeltagerne udleveret et kompendium med oversigt over ruten og de steder/seværdigheder, vi skulle høre mere om, og jeg synes ikke, at der er nogen grund til at gengive turens forløb, da vi kan benytte os af turledernes kompendium, som vi vedlægger.

Kig på filen og tag ud at se på fortidsminderne, nyd køreturen gennem Klosterheden og den flotte udsigt fra Rammedige. Slå op i ovennævnte bog og læs flere detaljer. Har du ikke bogen, kan den købes på Museet for 149 kr.

Link til omdelt kompendium.


God tur!
Anne Sandfeld, maj 2015
Klosterheden og hospitalsbunkeren på Ravnsbækvej

Museets tirsdagstur den 5. maj 2015 blev guidet af Michael Christensen med Esben Graugaard som medfortæller. Emnet var Rom flyveplads i Klosterhedens nordlige hjørne syd for Lemvig.

Hvad, der blev fortalt om flyvepladsens betydning under og efter besættelsen, skal ikke gengives her, blot vil jeg fremhæve at det på alle årstider er en oplevelse at komme i Klosterheden.

Kør til Linde, drej til højre i rundkørslen, derefter til venstre første gang. Så er man på Rødebrovej, som fortsætter i Gl. Landevej fra sydøst til nordvest gennem skoven.

Slut af med et besøg i Hospitalsbunkeren på Ravnsbækvej. Et skilt viser derhen fra Ringkøbingvej. Man stiller bilen/cyklen på p-pladsen, hvor der står et skovtursbord. Derfra er der 5 min. gang hen til bunkeren, som er åben og forsynet med lys og plancher om stedets historie. Hvis man vil rundt i alle kroge, kræver det en lommelygte.

En lommelygte er også god at have med sig, hvis man en sommeraften vil på sporet af bæverne ved Depotsøen og Møllesøen - og så er der jo vildtet, som man kan opleve til fods, på cykel eller siddende i en parkeret bil ved en vildtager.

God tur!

Anne Sandfeld, maj 2015
Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2