Holstebro Museumsforenings - Borbjerg Sparekasses Legat

Fundatsen lyder:

Legatet, der ikke kan søges, uddeles til en eller flere personer, der har gjort sig bemærket ved kulturhistorisk arbejde, ydet en særlig indsats for Holstebro Museum eller fremmet kendskabet til kulturhistorien indenfor Holstebro Museums virkeområde.

Legatet uddeles årligt ved Holstebro Museumsforenings generalforsamling.

Såvel Holstebro Museumsforening som Holstebro Museum kan indstille til prisen.

Legatbestyrelsen er identisk med bestyrelsen for Museumsforeningen.

Den årlige legatportion udgør 3.000 kr. Legatet er doneret af Borbjerg Sparekasse.
Legatet blev sidst uddelt på generalforsamlingen 2019, hvor det gik til direktør Ingeborg Svennevig for hendes store indsats for Holstebro Museum og Museumsforening.