Nyere tid

Afdelingen for Nyere Tid på Holstebro Museum beskæftiger sig med perioden fra Reformationen i 1536 og frem til i dag. Vores geografiske ansvarsområde er Holstebro Kommune.

Det overordnede mål for Nyere Tids arbejde er at etablere viden om og indsigt i den vestjyske regionens lokalhistorie med vægt på befolkningens identitet og bevidsthed. Derfor arbejder vi i vores forskning og undersøgelser i et krydsfelt mellem temaer som økonomi, handel, industrialisering, regionalitet, personalhistorie, infrastruktur, netværk og livsformer.

Siden 1983 har Nyere Tids primære satsningsområde været regionens industrihistorie med hovedvægt på tobaks- og jernindustrien i Holstebro.

Kontakt
Museumsinspektør for Nyere Tid 
Sara Hai Abildtrup
Tlf. 22 55 53 70.

Aflevering af genstande
Holstebro Museum indsamler genstande, der har været anvendt, er produceret eller har en anden tilknytning til museets geografiske arbejdsområde, Holstebro Kommune.

Vil du aflevere en genstand til museet, er vi interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt.

  • Hvem har brugt genstanden? 
  • Hvor og hvornår har den været brugt? 
  • Hvad har den været brugt til? 
  • Hvem har fremstillet den? 
  • Hvor og hvornår er den fremstillet?

Ud fra oplysningerne kan vi vurdere om den hører hjemme på Holstebro Museum.

Vi får jævnligt tilbudt genstande, men da vi samler ind med et bestemt formål for øje og har begrænset plads på vores magasiner, må vi ofte sige nej tak til det vi bliver tilbudt. Derfor vil vi gerne opfordre til, at du - inden du møder op på museet - kontakter os på tlf. 96 11 50 10.

Når du afleverer en genstand til museet, skal der skrives under på en "indkomstseddel", hvor du dokumenterer, at du overdrager ejendomsretten og den fulde råderet over genstanden til Holstebro Museum.