top_digital

Det digitale museum


Vi er i gang med at etablere en digital platform, et digitalt, kulturhistorisk museum, hvor vi stiller vores samlinger og tolkninger til rådighed for alle fra nær og fjern.


Her er der tid og rum til yderligere fordybelse, til at dele nye indsigter og ny viden. Her kan der nørdes i specialviden, og der mulighed for dialog mellem gæst og ansat, mellem amatør og forsker.

Siden er under opbygning.